<$BlogRSDURL$>

2004-04-18

Under denne overskrift har Politiken en artikel, om hvordan den katolske kirke allerede i 1631 dækkede over præster, der var anklagede for børnemisbrug.

Politiken har ikke artiklen online, men den kan læses på engelsk her.

Som der står i Bibelen, er der "intet nyt under solen". Allerede i Den Gamle Danske Dødedans fra 1536 siger Døden til Paven

Ecteskaff som Gud selff bød
haffuer du forbødet vnder Helffuedis nød
Der fore haffue mange bedreffuid hor
och slæmmere synder end nogen mand tror
Monne du icke vere skyldig i samme lastThis page is powered by Blogger. Isn't yours?